immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 15-July-2024

Vikram Samvat : 2080, Ashadha, Shukla, Navami
Jain Aradhana Tithi : Navami
Month : Ashadha
Paksh : Shukla
Tithi : Navami : ENDS AT 19-21
NAKSHATRA : SWATI : ENDS AT 24-31
YOGA : Siddh : ENDS AT 07-01
Karan : Balav : ENDS AT 06-29
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : TULA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - SWATI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 22-09
2 Makar 04-48
3 Kumbh 11-25
4 Meen 18-00

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mithuna 28-48-52 Surya Gati 57-14 Surya Kranti 21-28    
Moon 05:30 Tula 10-21-45 Moon Gati 363-45 Moon Kranti 15-02 Moon Shar 02-07
Moon 17:30 Tula 16-25-30 Moon Gati 367-42        
Planets                
Mangal Vrishabha 01-43            
Budha Karka 24-33            
Guru Vrishabha 16-57            
Shukra Karka 09-53            
Shani Kumbha 25-02            
Rahu Meena 16-18            
Harshal Vrishabha 02-06            
Neptune Meena 02-42            
Pluto Makara 06-52            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru PUSHYA 3 Tula 07-51

Pacchakkhans For Cities : For 15-July-2024

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-05 06-03 06-11 05-02 05-35 05-52
suryast 19-26 18-48 19-18 18-22 19-19 18-38
navkarsi 06-53 06-51 06-59 05-50 06-23 06-40
porsi 09-25 09-14 09-28 08-22 09-01 09-03
sadhaporsi 11-05 10-50 11-06 10-02 10-44 10-39
purimadh 12-45 12-26 12-45 11-42 12-27 12-15
avaddha 16-06 15-37 16-01 15-02 15-53 15-26
srdogato 06-53 06-51 06-59 05-50 06-23 06-40
srchargati 07-41 07-39 07-47 06-38 07-11 07-28
srchagati 08-29 08-27 08-35 07-26 07-59 08-16
sadogati 18-38 18-00 18-30 17-34 18-31 17-50
sachargati 17-50 17-12 17-42 16-46 17-43 17-02
sachagati 17-02 16-24 16-54 15-58 16-55 16-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.