immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 25-February-2021

Vikram Samvat : 2077, Magha, Shukla, Trayodashi
Jain Aradhana Tithi : Trayodashi
Month : Magha
Paksh : Shukla
Tithi : Trayodashi : ENDS AT 17-21
NAKSHATRA : PUSHYA : ENDS AT 13-18
YOGA : Shobhan : ENDS AT 25-08
Karan : Gar : ENDS AT 28-41
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KARK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - PUSHYA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 13-18
2 Kanya 19-22
3 Tula 01-25
4 Vrishchik 07-24

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kumbha 12-27-07 Surya Gati 60-19 Surya Kranti 09-05    
Moon 05:30 Karka 12-17-04 Moon Gati 405-17 Moon Kranti 22-23 Moon Shar 03-51
Moon 17:30 Karka 19-02-21 Moon Gati 411-22        
Planets                
Mangal Vrishabha 01-44            
Budha Makara 17-42            
Guru Makara 21-33            
Shukra Kumbha 05-10            
Shani Makara 13-53            
Rahu Vrishabha 21-48            
Harshal Mesha 13-19            
Neptune Kumbha 13-58            
Pluto Makara 01-46            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Ketu BHARNI 1 Simha 21-27

Pacchakkhans For Cities : For 25-February-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-06 06-39 07-02 06-03 06-52 06-29
suryast 18-39 18-26 18-41 17-36 18-16 18-16
navkarsi 07-54 07-27 07-50 06-51 07-40 07-17
porsi 09-59 09-36 09-57 08-56 09-43 09-25
sadhaporsi 11-26 11-04 11-24 10-23 11-09 10-54
purimadh 12-53 12-33 12-52 11-50 12-34 12-22
avaddha 15-46 15-30 15-47 14-43 15-25 15-19
srdogato 07-54 07-27 07-50 06-51 07-40 07-17
srchargati 08-42 08-15 08-38 07-39 08-28 08-05
srchagati 09-30 09-03 09-26 08-27 09-16 08-53
sadogati 17-51 17-38 17-53 16-48 17-28 17-28
sachargati 17-03 16-50 17-05 16-00 16-40 16-40
sachagati 16-15 16-02 16-17 15-12 15-52 15-52

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.