immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 29-February-2024

Vikram Samvat : 2080, Magha, Krishna, Panchami
Jain Aradhana Tithi : Panchami
Month : Magha
Paksh : Krishna
Tithi : Panchami : ENDS AT 30-24
NAKSHATRA : CHITRA : ENDS AT 10-23
YOGA : Vriddhi : ENDS AT 17-57
Karan : Kaulav : ENDS AT 17-25
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : TULA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA -

Charan Namansh Hour - Minutes
- - -

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kumbha 15-41-32 Surya Gati 60-14 Surya Kranti 07-52    
Moon 05:30 Tula 04-13-26 Moon Gati 360-22 Moon Kranti 11-58 Moon Shar 01-08
Moon 17:30 Tula 10-13-48 Moon Gati 363-00        
Planets                
Mangal Makara 17-57            
Budha Kumbha 16-15            
Guru Mesha 16-57            
Shukra Makara 21-04            
Shani Kumbha 15-36            
Rahu Meena 23-34            
Harshal Mesha 25-21            
Neptune Meena 25-31            
Pluto Makara 07-00            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh SHATBHISHA 4 Meen 10-52

Pacchakkhans For Cities : For 29-February-2024

Select City:

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.