immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 25-September-2023

Vikram Samvat : 2079, Bhadrapad, Shukla, Dasami
Jain Aradhana Tithi : Ekadashi
Month : Bhadrapad
Paksh : Shukla
Tithi : Dasami : ENDS AT 07-57
NAKSHATRA : U.SHADHA : ENDS AT 11-56
YOGA : Atigand : ENDS AT 15-24
Karan : Vanij : ENDS AT 18-33
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MAKAR

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.SHADHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 13-44
2 Makar 19-19
3 Kumbh 00-53
4 Meen 06-25

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kanya 07-29-30 Surya Gati 58-46 Surya Kranti 00-40    
Moon 05:30 Makara 06-06-32 Moon Gati 436-33 Moon Kranti 25-11 Moon Shar 05-13
Moon 17:30 Makara 13-23-05 Moon Gati 441-02        
Planets                
Mangal Kanya 24-20            
Budha Simha 20-01            
Guru Mesha 20-42            
Shukra Karka 25-18            
Shani Kumbha 07-38            
Rahu Mesha 01-53            
Harshal Mesha 28-36            
Neptune Meena 28-56            
Pluto Makara 03-46            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh P.FALGUNI 3 Tula 05-10

Pacchakkhans For Cities : For 25-September-2023

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-30 06-10 06-29 05-27 06-12 05-59
suryast 18-32 18-13 18-32 17-29 18-14 18-02
navkarsi 07-18 06-58 07-17 06-15 07-00 06-47
porsi 09-31 09-11 09-30 08-28 09-12 09-00
sadhaporsi 11-01 10-41 11-00 09-58 10-43 10-31
purimadh 12-31 12-12 12-31 11-28 12-13 12-01
avaddha 15-32 15-12 15-31 14-29 15-13 15-02
srdogato 07-18 06-58 07-17 06-15 07-00 06-47
srchargati 08-06 07-46 08-05 07-03 07-48 07-35
srchagati 08-54 08-34 08-53 07-51 08-36 08-23
sadogati 17-44 17-25 17-44 16-41 17-26 17-14
sachargati 16-56 16-37 16-56 15-53 16-38 16-26
sachagati 16-08 15-49 16-08 15-05 15-50 15-38

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.