immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 23-October-2020

Vikram Samvat : 2076, Nij Ashvin, Shukla, Saptami
Jain Aradhana Tithi : Saptami
Month : Nij Ashvin
Paksh : Shukla
Tithi : Saptami : ENDS AT 06-59
NAKSHATRA : U.SHADHA : ENDS AT 25-29
YOGA : Dhriti : ENDS AT 25-23
Karan : Vishti : ENDS AT 18-54
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : DHAN & Chandra : MAKAR begins at : 07-03

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.SHADHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 01-01
2 Makar 07-03
3 Kumbh 13-09
4 Meen 19-19

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Tula 05-53-52 Surya Gati 59-45 Surya Kranti 11-29    
Moon 05:30 Dhanu 29-08-53 Moon Gati 392-48 Moon Kranti 24-07 Moon Shar 02-43
Moon 17:30 Makara 05-41-41 Moon Gati 387-22        
Planets                
Mangal Meena 24-14            
Budha Tula 12-05            
Guru Dhanu 25-44            
Shukra Simha 29-44            
Shani Makara 01-40            
Rahu Vrishabha 28-25            
Harshal Mesha 14-54            
Neptune Kumbha 14-24            
Pluto Dhanu 28-25            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru KANYA U.FALGUNI 2 Makar 10-47

Pacchakkhans For Cities : For 23-October-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-41 06-12 06-36 05-38 06-28 06-02
suryast 18-07 17-56 18-10 17-04 17-43 17-45
navkarsi 07-29 07-00 07-24 06-26 07-16 06-50
porsi 09-32 09-08 09-30 08-29 09-17 08-58
sadhaporsi 10-58 10-36 10-56 09-55 10-41 10-26
purimadh 12-24 12-04 12-23 11-21 12-05 11-53
avaddha 15-15 15-00 15-16 14-13 14-54 14-49
srdogato 07-29 07-00 07-24 06-26 07-16 06-50
srchargati 08-17 07-48 08-12 07-14 08-04 07-38
srchagati 09-05 08-36 09-00 08-02 08-52 08-26
sadogati 17-19 17-08 17-22 16-16 16-55 16-57
sachargati 16-31 16-20 16-34 15-28 16-07 16-09
sachagati 15-43 15-32 15-46 14-40 15-19 15-21

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.