immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 05-February-2023

Vikram Samvat : 2079, Magha, Shukla, Purnima
Jain Aradhana Tithi : Purnima
Month : Magha
Paksh : Shukla
Tithi : Purnima : ENDS AT 24-00
NAKSHATRA : PUSHYA : ENDS AT 12-14
YOGA : Ayushya : ENDS AT 14-42
Karan : Vishti : ENDS AT 10-46
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KARK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - PUSHYA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 09-17
2 Kanya 16-03
3 Tula 22-46
4 Vrishchik 05-30

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Makara 21-43-19 Surya Gati 60-49 Surya Kranti 16-04    
Moon 05:30 Karka 13-19-57 Moon Gati 356-50 Moon Kranti 23-12 Moon Shar 04-59
Moon 17:30 Karka 19-16-47 Moon Gati 357-28        
Planets                
Mangal Vrishabha 17-01            
Budha Dhanu 27-24            
Guru Meena 12-39            
Shukra Kumbha 16-53            
Shani Kumbha 02-09            
Rahu Mesha 14-10            
Harshal Mesha 20-50            
Neptune Kumbha 20-33            
Pluto Makara 04-37            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru SHATBHISHA 4 Meen 01-26

Pacchakkhans For Cities : For 05-February-2023

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-19 06-47 07-13 06-15 07-08 06-36
suryast 18-28 18-21 18-32 17-25 18-01 18-10
navkarsi 08-07 07-35 08-01 07-03 07-56 07-24
porsi 10-06 09-40 10-03 09-03 09-52 09-30
sadhaporsi 11-30 11-07 11-28 10-27 11-13 10-56
purimadh 12-54 12-34 12-53 11-50 12-35 12-23
avaddha 15-41 15-27 15-42 14-38 15-18 15-16
srdogato 08-07 07-35 08-01 07-03 07-56 07-24
srchargati 08-55 08-23 08-49 07-51 08-44 08-12
srchagati 09-43 09-11 09-37 08-39 09-32 09-00
sadogati 17-40 17-33 17-44 16-37 17-13 17-22
sachargati 16-52 16-45 16-56 15-49 16-25 16-34
sachagati 16-04 15-57 16-08 15-01 15-37 15-46

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.