immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 16-May-2021

Vikram Samvat : 2077, Vaishakha, Shukla, Chaturthi
Jain Aradhana Tithi : Chaturthi
Month : Vaishakha
Paksh : Shukla
Tithi : Chaturthi : ENDS AT 10-03
NAKSHATRA : ARDRA : ENDS AT 11-15
YOGA : Shool : ENDS AT 26-52
Karan : Bav : ENDS AT 22-53
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MITHUN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA -

Charan Namansh Hour - Minutes
- - -

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Vrishabha 01-12-31 Surya Gati 57-51 Surya Kranti 19-06    
Moon 05:30 Mithuna 17-05-57 Moon Gati 364-00 Moon Kranti 25-38 Moon Shar 02-41
Moon 17:30 Mithuna 23-09-57 Moon Gati 367-04        
Planets                
Mangal Mithuna 19-33            
Budha Vrishabha 23-03            
Guru Kumbha 06-04            
Shukra Vrishabha 14-21            
Shani Makara 19-19            
Rahu Vrishabha 17-33            
Harshal Mesha 17-24            
Neptune Kumbha 17-37            
Pluto Makara 02-35            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh MRUGSIRSHA 1 Simha 12-14
Shukra PUNARVASU 1 Mesh 23-08

Pacchakkhans For Cities : For 16-May-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-00 05-56 06-06 04-58 05-32 05-45
suryast 19-12 18-36 19-04 18-08 19-03 18-26
navkarsi 06-48 06-44 06-54 05-46 06-20 06-33
porsi 09-18 09-06 09-20 08-15 08-55 08-55
sadhaporsi 10-57 10-41 10-58 09-54 10-36 10-30
purimadh 12-36 12-16 12-35 11-33 12-17 12-05
avaddha 15-54 15-26 15-50 14-50 15-40 15-16
srdogato 06-48 06-44 06-54 05-46 06-20 06-33
srchargati 07-36 07-32 07-42 06-34 07-08 07-21
srchagati 08-24 08-20 08-30 07-22 07-56 08-09
sadogati 18-24 17-48 18-16 17-20 18-15 17-38
sachargati 17-36 17-00 17-28 16-32 17-27 16-50
sachagati 16-48 16-12 16-40 15-44 16-39 16-02

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.