immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 04-June-2023

Vikram Samvat : 2079, Jyeshtha, Shukla, Purnima
Jain Aradhana Tithi : Purnima
Month : Jyeshtha
Paksh : Shukla
Tithi : Purnima : ENDS AT 09-13
NAKSHATRA : JYESHTHA : ENDS AT 27-24
YOGA : Siddh : ENDS AT 11-59
Karan : Balav : ENDS AT 20-00
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : VRISHIK & Chandra : DHAN begins at : 27-24

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - JYESHTHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 05-06
2 Makar 10-43
3 Kumbh 16-17
4 Meen 21-53

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Vrishabha 18-58-17 Surya Gati 57-26 Surya Kranti 22-22    
Moon 05:30 Tula 16-55-02 Moon Gati 428-25 Moon Kranti 25-14 Moon Shar 03-09
Moon 17:30 Tula 24-03-27 Moon Gati 432-27        
Planets                
Mangal Karka 14-06            
Budha Mesha 25-11            
Guru Mesha 09-51            
Shukra Karka 04-19            
Shani Kumbha 12-52            
Rahu Mesha 07-52            
Harshal Mesha 26-11            
Neptune Meena 26-19            
Pluto Makara 05-56            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shani ASHWINI 4 Kark 21-55

Pacchakkhans For Cities : For 04-June-2023

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 05-55 05-54 06-02 04-53 05-25 05-43
suryast 19-20 18-42 19-11 18-16 19-13 18-31
navkarsi 06-43 06-42 06-50 05-41 06-13 06-31
porsi 09-17 09-06 09-20 08-14 08-52 08-55
sadhaporsi 10-57 10-42 10-58 09-54 10-36 10-31
purimadh 12-38 12-18 12-37 11-35 12-19 12-07
avaddha 15-59 15-30 15-54 14-55 15-46 15-19
srdogato 06-43 06-42 06-50 05-41 06-13 06-31
srchargati 07-31 07-30 07-38 06-29 07-01 07-19
srchagati 08-19 08-18 08-26 07-17 07-49 08-07
sadogati 18-32 17-54 18-23 17-28 18-25 17-43
sachargati 17-44 17-06 17-35 16-40 17-37 16-55
sachagati 16-56 16-18 16-47 15-52 16-49 16-07

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.