immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 07-July-2022

Vikram Samvat : 2078, Ashadha, Shukla, Asthami
Jain Aradhana Tithi : Asthami
Month : Ashadha
Paksh : Shukla
Tithi : Asthami : ENDS AT 19-30
NAKSHATRA : HASTA : ENDS AT 12-21
YOGA : Parigh : ENDS AT 10-39
Karan : Vishti : ENDS AT 07-46
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KANYA & Chandra : TULA begins at : 24-23

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - HASTA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 11-47
2 Vrishabh 17-58
3 Mithun 00-08
4 Kark 06-16

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mithuna 20-43-37 Surya Gati 57-12 Surya Kranti 22-36    
Moon 05:30 Kanya 19-35-04 Moon Gati 395-28 Moon Kranti 02s34 Moon Shar 03-06
Moon 17:30 Kanya 26-10-32 Moon Gati 401-16        
Planets                
Mangal Mesha 07-03            
Budha Mithuna 09-17            
Guru Meena 13-47            
Shukra Vrishabha 22-32            
Shani Kumbha 00-17            
Rahu Mesha 25-28            
Harshal Mesha 23-49            
Neptune Meena 23-16            
Pluto Makara 03-30            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh ARDRA 2 Makar 14-01
Guru MRUGSIRSHA 1 Simha 21-38

Pacchakkhans For Cities : For 07-July-2022

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-02 06-00 06-09 04-59 05-31 05-50
suryast 19-27 18-48 19-18 18-23 19-20 18-38
navkarsi 06-50 06-48 06-57 05-47 06-19 06-38
porsi 09-23 09-12 09-26 08-20 08-58 09-02
sadhaporsi 11-04 10-48 11-05 10-01 10-42 10-38
purimadh 12-44 12-24 12-43 11-41 12-26 12-14
avaddha 16-06 15-36 16-01 15-02 15-53 15-26
srdogato 06-50 06-48 06-57 05-47 06-19 06-38
srchargati 07-38 07-36 07-45 06-35 07-07 07-26
srchagati 08-26 08-24 08-33 07-23 07-55 08-14
sadogati 18-39 18-00 18-30 17-35 18-32 17-50
sachargati 17-51 17-12 17-42 16-47 17-44 17-02
sachagati 17-03 16-24 16-54 15-59 16-56 16-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.